Husets regler

Family Gym fører en ”0” tolerance politik!
Der gives INGEN advarsler eller chancer udover dette.
Dette har vi valgt at gøre for at beskytte vores medlemmer da vi bl.a. har børn og- eller andre medlemmer med særlige behov.
Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for -og tager hensyn til hinanden.
Dette skal sikre en positiv og tryg træningsoplevelse for alle. 

Vi accepterer ikke en adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs.
Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer. 

Ved misligholdelse, overtrædelse, misbrug af træningscenteret samt nedenstående §, samt IKKE følge anvisninger fra Family Gym´s personale kan og VIL adgangen blive spærret.
Uden varsel!

I sådanne et tilfælde betales ikke kontingent-penge retur!
Dette gælder for alle personer på den underskrevne kontrakt.
Man er ligeledes udelukket for livstid!

Ovenstående skal ses i lyset af at Family Gym ikke har bemandning, og derved ikke harnogen chance for at "tage dette i opløbet", f.eks. hvis én chance er givet, og denne IKKE efterkommes.

I et sådan tilfælde kan der gå mdr. før Family Gym observere et lovovertrædelse igen fra samme person.
I denne periode ville en evt. lovovertræder have skræmt flere børn el. andre inden- og før Family Gym for sat en stopper for dette.

Dette vil Family Gym ikke tillade skér el. acceptere, derfor og derved gives der ingen chancer.


Har man underskrevet en indmeldelses blanket, underskriver man -og accepterer Family Gym´s "Hus Regler". Dette gælder ALLE personer på denne.


§1 Samtlige restriktioner vedr. Corona/Covid-19 SKAL overholdes:

§2 Håndafspritning + Benytte beskyttelses handsker (Undtagelse kan ved ske særlig skriftlig aftale med Family Gym).

§3 Afspritte udstyr før/efter brug, Ligge/Sidde på håndklæde under træning, Holde afstand til andre der træner: 2 m.  (Ikke egen familie).

§4 Man må IKKE medbringe andre personer til træning UDEN Family Gym´s viden/tilladelse.

§5 Man må IKKE lukke andre ind i Family Gym el. overdrage adgangskoden til andre end personer på denne kontrakt.

§6 Man skal rydde op efter sig: Vægt skiver og andet udstyr lægges på plads efter ends træning.

§7 Man skal som sidste person lukke vinduer, slukke lys og andet elektronik.

§8 Man skal have skifte sko med til træning. Der må IKKE trænes i sko som har været udenfor!

§9 Børn under 15 år må ikke træne alene eller uden en voksens opsyn (O. 18 år.)

§10 Man skal respektere andre der træner.

§11 Man må IKKE træne med strømpesokker, bare tæer el. bar overkrop.

§12 Man må ikke smide med træningsgrejet, håndvægte, vægtstænger, vægtskiver mv.

§13 Træningstasker skal opbevares på anvist sted, og udendørstøj og sko i entréområdet

§14 Man må ikke spille musik via højtalere på telefon el.lign. Hvis manvil høre musik, så benyt høre-tlf.

§15 Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs” under træningen.

§16 Du må ikke opholde dig i centret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet som påvirker din evne til at træne sikkert.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§