Family Gym fører en ”0” tolerance politik!
Der gives INGEN advarsler eller chancer udover dette.
Dette har vi valgt at gøre, for at beskytte vores medlemmer, da vi bl.a. har børn og- eller andre medlemmer, med særlige behov.
Derfor forventer vi en positiv omgangstone, hvor vores medlemmer udviser respekt for -og tager hensyn til hinanden.
Dette skal sikre en positiv og tryg træningsoplevelse for alle.

Vi accepterer ikke en adfærd, der kan opfattes som krænkende eller respektløs.
Dette omfatter sproglige ytringer, kropssprog og andre udtryksformer.

Ved misligholdelse, overtrædelse, misbrug af træningscenteret samt nedenstående §, samt IKKE følge anvisninger fra Family Gym´s personale kan og VIL adgangen blive spærret.
Uden varsel!

I sådanne et tilfælde, betales ikke kontingent penge retur!
Dette gælder for alle personer, på den underskrevne kontrakt.
Man er ligeledes udelukket, for livstid!

Ovenstående skal ses i lyset af at Family Gym ikke har bemanding, og derved ikke har nogen chance for at "tage dette i opløbet", f.eks. hvis én chance er givet, og denne IKKE efterkommes.

I et sådan tilfælde kan der gå mdr. før Family Gym observere, en lovovertrædelse igen fra samme person.
I denne periode ville en evt. lovovertræder, have skræmt flere børn el. andre inden- og før Family Gym, får sat en stopper for dette.

Dette vil Family Gym ikke tillade sker el. acceptere, derfor og derved gives der ingen chancer. 

Har man underskrevet en indmeldelses blanket, underskriver man -og accepterer Family Gym´s "Hus Regler". Dette gælder ALLE personer på denne.

 • §1 Rengør udstyr før/efter brug, Ligge/Sidde på håndklæde under træning, Holde afstand til andre der træner.

 • §2 Man må IKKE medbringe andre personer til træning, UDEN Family Gym´s viden/tilladelse.

 • §3 Man må IKKE lukke andre ind i Family Gym el. overdrage adgangskoden, til andre end personer på denne kontrakt.

 • §4 Man skal rydde op efter sig: Vægtskiver og andet udstyr, lægges på plads efter endt træning.

 • §5 Man skal som sidste person lukke vinduer, slukke lys og andet elektronik.

 • §6 Man skal have skifte sko med til træning. Der må IKKE trænes i sko, som har været udenfor!

 • §7 Børn under 15 år må ikke træne alene eller uden en voksens opsyn (O. 18 år.)

 • §8 Man skal respektere andre der træner.

 • §9 Man må IKKE træne med strømpesokker, bare tæer el. bar overkrop.

 • §10 Man må ikke smide med træningsgrejet, håndvægte, vægtstænger, vægtskiver mv.

 • §11 Træningstasker skal opbevares på anvist sted, og udendørstøj og sko i entréområdet

 • §12 Man må ikke spille musik via højtalere, på telefon el.lign. Hvis man vil høre musik, så benyt høre-tlf.

 • §13 Mobilsamtaler i centret skal begrænses. Udvis hensyn og sæt din mobil på ”lydløs”, under træningen.

 • §14 Du må ikke opholde dig i centret, hvis du er påvirket af alkohol, narkotika, nervemedicin eller andet, som påvirker din evne til at træne sikkert.

 • §15 Al opsigelse abonnement skal skriftligt og via Family Gym´s udmeldelsesblanket. Denne findes på vores hjemmeside her:

 • §16 Sker en opsigelse ikke efter Family Gym´s forskrifter og-eller afviser et medlem en kontingentbetaling, via BS uden Family Gym´s samtykke betragtes dette som en manglende betaling, og man vil derved modtage et krav, om betaling samt rykker mv.

 • §17 Pandemi / Force Majeure: Under disse forhold kan et evt. kontingent ikke sættes i bero eller opsiges uden Family Gym´s samtykke. Ligeledes vil Family Gym gøre, hvad de kan for at kompenserer for evt. manglende træning. Det er Family Gym´s ret til selv at bestemme hvordan, hvornår, og om dette vil - og kan blive kompenseret.

 • §18 Under nogen omstændigheder tilbagebetaler Family Gym, evt. kontingent betaling, hvis medlemmets kontingent ikke har kunne blive benyttet af en eller anden grund, selvforskyldt eller ikke, enten ved kontraktbrud el. f.eks. Pandemi / Force Majeure, mv.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Version191222-01