CORONA VIRUS

Senest opdateret 9 juni kl. 1953.

Family Gym ønsker træningscenteret bliver et sikkert sted at træne.
Vi vil også medvirke til at opholdet bliver en god og rar oplevelse for alle.
Både hvad angår kunder og medarbejdere.

Vi har derfor tilpasset vores forretning og taget alle forholdsregler i vores afdeling.

Regeringen tillader nu træning i fitnesscentre så længe at dette sker på en sikker måde, og alle bidrager til denne sikkerhed og på denne måde undgår smittespredning.

Family Gym følger situationen tæt og vil justere til efter regeringens retningslinjer. 

Læs hele notatet som blev givet af Kulturministeriet her: 


Kulturministeriets krav til fitnesscentre:

·         Løbende overvåge den gradvise genåbning.

·         Max. 50 personer ad gangen i lokalet.

·         1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvor der svedes kraftigt.

·         Sikre mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fx fysisk anstrengelse, m.v.

·         I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den generelle anbefaling om 1 meters afstand (2 meter ved kraftig udånding), eller                  regulere afstand til andre, er det vigtigt, skal vi overveje tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt                      kontakt for både medlemmer, ansatte, frivillige og deltagere.

·         Skraldespande tømmes dagligt

·         På hjemmeside og ved indgang give informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor                              forsigtighed ved besøg.

·         Så vidt muligt sørge for at der er vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt.

·         Tilbyde engangshåndklæder

·         Sørge for at medarbejdere oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig            og grundig håndvask

·         Bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af                        kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som                  hyppigt berøres af mange.

·         Sørge for at fælles kontaktpunkter med fordel kan markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie                          løsninger anbefales

·         Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange            gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

·         Sørge for let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller                  fælles sæbestykker

·         Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig              adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

·         Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

·         Al udstyr rengøres før og efter brug.

·         Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.  (Max. 1 familie / 4                personer i Family Gym´s entréområde ad gangen.)

·         I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten afsprittes hænder (Det kropslige kontaktpunkt) løbende. F.eks.                af sprittes hænder i springgymnastik før og efter en session.

·         Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at                            medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

·         Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. (Personlige træningsprogrammer udleveres.)

 

Dette her gør Family Gym udover Kulturministeriets anbefalinger:

·         Vi lufter ud hyppigt. Der er ventilation åben rundt om i lokalet hele tiden.

·         Vi tømmer skraldespande når disse er halvt fyldt.

·         Vi tilbyder mere bemanding under belastede tidspkt.

·         Vi har afspærret for omklædningsrummet.

·         Vi har fjernet alle indvendige døre for bedre synlighed.

·         Vores lys tænder/slukker automatisk og kræver nu ikke berøring.

·         Vi tilbyder gratis vinylhandsker som alle skal bruge.

·         Alle medarbejdere som har et sygdomssymptom bliver hjemsendt øjeblikkeligt.

·         Vi vil tilbyde online booking.

·         Vi vil tilbyde online betaling.

·         Vi stiller lidt flere krav til medlemmerne, bl.a. benyttelse af engangshandsker samt håndklæde.


Hvad kan du selv gøre?

·         Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig i hjemmet, og have god hygiejne og udøve hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.                            Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

·         Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 skal du udvise stor forsigtighed ved et besøg hos os.

·         Hjælp med til at holde afstand!

·         Følg den anbefaling du allerede kender fra regeringen

·         Brug din sunde fornuft

·         Har du det mindste sygdomssymptom, skal du blive hjemme

·         Har du været syg vil vi bede dig om at blive hjemme et par dage mere

·         Når du finder dig frisk igen, er du velkommen til at besøge os præcis som du plejer. Men husk nu at hygiejne er endnu vigtigere end før.

·         Desinficér det udstyr du skal benytte før brug. Kontaktflader!

·         Desinficér det udstyr du har brugt efter brug. Kontaktflader!

·         Brug eget håndklæde ved al træning

·         Brug engangshandsker

·         Klæd om hjemmefra

·         Tag bad derhjemme

·         Hold 2 m. afstand til andre end din egen familie.

·         Begræns opholdet til et absolut minimum

Blot til info:

·         Før Corona brød ud, havde Family Gym ca. 10-15 besøgende medlemmer på 24 timer, (5-10 pers. På samme tid, når belastningen i vores center var                højest.

·         Family Gym´s indmeldte medlemmer er fra ca. 5 år. Og til ca. 45 år.

·         Family Gym´s medlemmer træner ikke så hårdt og sveder ikke lige så meget som i andre fitnesscentre da 90% af vores medlemmer enten er børn el.              motionister.Besøg os på facebook