CORONA VIRUS

Slået op d. 24/10-20 kl. 1504.

Covid-19 pandemien

Der er kommet nye restriktioner.

Hos Family Gym går vi ufatteligt meget op i sikkerhed, både hvad angår træning og udstyr men så sandelig også, hvad angår Corona.

Vi gør alt hvad vi bliver pålagt fra statens side af med hensyn til forebyggelse, og mere til, Family Gym vil gøre alt hvad der skal til for ikke at være en del af statistikken, hvad angår smittespredning.

 

Her er Family Gym´s bud på de nye Corona restriktioner pr. 23/10-2020 (som vi har forstået dem.)

Vi henviser til at tage nedenstående restriktioner med forbehold, Family Gym vil- og kan ikke drages til ansvar for dets indhold.

(Pt. er der ikke kommet nogle klare udmeldinger direkte gående imod vores trænings- og aktivitetscenter).

Så snart de foreligger vil denne tekst blive justeret til.

Vi anbefaler ligeledes til at alle passer på hinanden og bruger sin sunde fornuft, altid.


Forsamlingsforbud: Gældende fra (26. oktober frem til 23. november.)

-Der må maksimalt forsamles 10 personer i én forsamling, hvis personerne er over 21 år.

-Er alle personerne under 21 år. må der være op til 50 personer i én forsamling.

Family Gym´s tolkning:
-Hvis der f.eks spilles hockey el. bordtennis, må der kun være max. 10 personer der deltager i dette, samtidigt, uanset alder.

 

Hvor mange personer må der opholde sig i et lokale?:

-1 person pr. 4 m2. Family Gym har 500 m2, så teknisk set må der opholde sig 125 personer i vores afd.

 

Mundbind: Gældende fra (29. oktober frem til 2. januar.)

-Alle personer der færdes i et offentligt lokale, skal benytte mundbind. (Også Family Gym.)

-Gælder ikke personer under 12 år.

-Mundbind skal IKKE benyttes, hvis man sidder ned.

-Mundbind skal IKKE benyttes under en fysisk idrætsaktivitet.

Family Gym´s tolkning: (for personer over 12 år.)
-Hvis jeres familie er de eneste der opholder sig i lokalet, skal der ikke benyttes mundbind.

-Hvis du laver siddende/liggende træning, f.eks. på en cykel el. ved brug af maskine, bruges ikke mundbind, uanset om andre end din familie opholder sig i samme lokale.
-Mundbind skal ikke benyttes under idrætsudøvelsen, men før og efter, altså f.eks. imellem skift af træningsøvelserne når man går rundt (Lidt som ved besøg på en restaurant).

 

Family Gym´s samlede tolkning:
-Som udgangspkt.: Gør som I plejede at gøre mht. træning INDEN de nye restriktioner kom d. 23/10-2020.
-Husk dog ikke at samles mere end 10 personer på ét og samme sted, på éngang, altså i en gruppe.
-Brug mundbind når I er i samme lokale med andre der IKKE er jeres familie, dvs. når i er gående el. stående. (o. 12 år).
-Der bruges IKKE mundbind når I er fysisk aktive, som f.eks. på et løbebånd.

 

Ud over ovenstående:

-Vores udstyr placeret med 2 m. afstand

-Vi lufter ud

-Vi spritter af

-Alle skal træne med handsker

-Alle skal sidde på håndklæde under træning

-Vi tillader max. 20 personer pr. time at træne samtidig

 

Family Gym har:

-500 m2 i 2 plan

-4 træningssale

-Ca. 40 træningsstationer

-Adgang døgnet rundt

-Pr. 24/10-20 besøges vi af ca. 5-10 personer pr. døgn

 

Family Gym følger hele tiden udviklingen meget tæt, og følger alle retningslinjer givet til os af staten, til punkt og prikke.
Det anbefales ligeledes at man selv er ansvarlig og følger statens anvisninger og guidelines på egen hånd.


Med trænings hilsen og velkommen til sikker træning 

Family Gym

 


Slået op d. 9 juni kl. 1953.

Family Gym ønsker træningscenteret bliver et sikkert sted at træne.
Vi vil også medvirke til at opholdet bliver en god og rar oplevelse for alle.
Både hvad angår kunder og medarbejdere.

Vi har derfor tilpasset vores forretning og taget alle forholdsregler i vores afdeling.

Regeringen tillader nu træning i fitnesscentre så længe at dette sker på en sikker måde, og alle bidrager til denne sikkerhed og på denne måde undgår smittespredning.

Family Gym følger situationen tæt og vil justere til efter regeringens retningslinjer. 


Kulturministeriets krav til fitnesscentre:

·         Løbende overvåge den gradvise genåbning.

·         Max. 50 personer ad gangen i lokalet.

·         1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvor der svedes kraftigt.

·         Sikre mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet, fx fysisk anstrengelse, m.v.

·         I situationer hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den generelle anbefaling om 1 meters afstand (2 meter ved kraftig udånding), eller                  regulere afstand til andre, er det vigtigt, skal vi overveje tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt                      kontakt for både medlemmer, ansatte, frivillige og deltagere.

·         Skraldespande tømmes dagligt

·         På hjemmeside og ved indgang give informationer om, at personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 udviser stor                              forsigtighed ved besøg.

·         Så vidt muligt sørge for at der er vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt.

·         Tilbyde engangshåndklæder

·         Sørge for at medarbejdere oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig            og grundig håndvask

·         Bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af                        kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, bordoverflader, vandhaner, computere og tablets, redskaber som                  hyppigt berøres af mange.

·         Sørge for at fælles kontaktpunkter med fordel kan markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie                          løsninger anbefales

·         Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange            gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

·         Sørge for let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller                  fælles sæbestykker

·         Opsætte informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig              adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

·         Der bør være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.

·         Al udstyr rengøres før og efter brug.

·         Begrænsning og regulering af antal i fitnesslokaler skal ske ved både indgang til fitnesslokalerne og i de enkelte fitnesslokaler.  (Max. 1 familie / 4                personer i Family Gym´s entréområde ad gangen.)

·         I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten afsprittes hænder (Det kropslige kontaktpunkt) løbende. F.eks.                af sprittes hænder i springgymnastik før og efter en session.

·         Svedabsorberende udstyr: Yoga- og træningsmåtter, sandsække og boksehandsker mv. bør ikke være tilgængeligt. Brugerne opfordres til at                            medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning.

·         Udleverede materialer håndteres tilstrækkeligt sikkert. (Personlige træningsprogrammer udleveres.)

 

Dette her gør Family Gym udover Kulturministeriets anbefalinger:

·         Vi lufter ud hyppigt. Der er ventilation åben rundt om i lokalet hele tiden.

·         Vi tømmer skraldespande når disse er halvt fyldt.

·         Vi tilbyder mere bemanding under belastede tidspkt.

·         Vi har afspærret for omklædningsrummet.

·         Vi har fjernet alle indvendige døre for bedre synlighed.

·         Vores lys tænder/slukker automatisk og kræver nu ikke berøring.

·         Vi tilbyder gratis vinylhandsker som alle skal bruge.

·         Alle medarbejdere som har et sygdomssymptom bliver hjemsendt øjeblikkeligt.

·         Vi vil tilbyde online booking.

·         Vi vil tilbyde online betaling.

·         Vi stiller lidt flere krav til medlemmerne, bl.a. benyttelse af engangshandsker samt håndklæde.


Hvad kan du selv gøre?

·         Har du symptomer på COVID-19, bør du isolere dig i hjemmet, og have god hygiejne og udøve hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.                            Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

·         Er du i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 skal du udvise stor forsigtighed ved et besøg hos os.

·         Hjælp med til at holde afstand!

·         Følg den anbefaling du allerede kender fra regeringen

·         Brug din sunde fornuft

·         Har du det mindste sygdomssymptom, skal du blive hjemme

·         Har du været syg vil vi bede dig om at blive hjemme et par dage mere

·         Når du finder dig frisk igen, er du velkommen til at besøge os præcis som du plejer. Men husk nu at hygiejne er endnu vigtigere end før.

·         Desinficér det udstyr du skal benytte før brug. Kontaktflader!

·         Desinficér det udstyr du har brugt efter brug. Kontaktflader!

·         Brug eget håndklæde ved al træning

·         Brug engangshandsker

·         Klæd om hjemmefra

·         Tag bad derhjemme

·         Hold 2 m. afstand til andre end din egen familie.

·         Begræns opholdet til et absolut minimum

Blot til info:

·         Før Corona brød ud, havde Family Gym ca. 10-15 besøgende medlemmer på 24 timer, (5-10 pers. På samme tid, når belastningen i vores center var                højest.

·         Family Gym´s indmeldte medlemmer er fra ca. 5 år. Og til ca. 45 år.

·         Family Gym´s medlemmer træner ikke så hårdt og sveder ikke lige så meget som i andre fitnesscentre da 90% af vores medlemmer enten er børn el.              motionister.Besøg os på facebook