Dine muligheder:

 • Deltag alene eller med din familie

Vælg mellem:

 • Online coaching forløb

 • Online coaching forløb & Medlemskab i Family Gym

Dette får familien:

 • Fremsendelse af personlige spørgeskemaer, til udfyldelse, så vi kan lave det bedste udgangspunkt for jer 

 • En skræddersyet plan og mål ud fra familiens ønsker

 • Online Familie coaching forløb, 1 gang om måneden

 • Kostvejledning

 • Opskrifter

 • Træningshjælp og gode råd

Beskrivelse af indhold i Family på Skrump:

Coaching:

Personlige spørgeskemaer:

Inden opstart på forløbet, vil hele familien blive bedt om at udfylde spørgeskemaer. Det går ud på at beskrive, hvor meget aktivitet man laver i hverdagen og ens vaner ift. kosten og ens ønsker og mål. Alle i familien skal udfylde disse skemaer.

Ud fra spørgeskemaerne vil vi udarbejde en plan, både ift. kost og træning og vi vil sætte mål, for hver måned, ud fra familiens ønsker. Planen bliver skræddersyet til lige netop, jeres families behov og ønsker. Planen og målene vil blive tilsendt via mail og det er muligt at stille spørgsmål og justerer planen, hvis der er behov for dette.

Online familie coaching:

Al coaching og vejledning, vil foregå over mail.

1 gang om måneden, vil vi forhøre os om, hvordan det går i forløbet. Det er også her i kan stille spørgsmål, hvis der er elementer i planen, der ikke fungerer for jeres familie. Vi vil herefter give et bud, på en mulig løsning.

Det kan være en mulighed for familien, at anskaffer sig en Tanita RD 953 vægt. Med denne vægt er det muligt, at sende tallene fra vejningen, direkte til os og vi derefter kan gennemgå jeres tal og vejlede ud fra disse, dette for at få det bedst mulige resultat for jeres familie.
Ønsker familien ikke at anskaffe sig en Tanita RD 953 vægt, kan familien selv varetage måling og vejning.


Kostvejledning:

Vi vil ikke udlevere en kostplan, da vores erfaringer er, at man ofte løber hurtig sur i en kostplan, hvor alt skal måles og vejes og man måske ikke kan lide den mad, som man skal spise. Vi vil i stedet tage udgangspunkt i familiens nuværende kost og vejlede familien ift. de udfordringer vi ser, ud fra jeres udfyldte spørgeskemaer. Vi vil sammen udfærdige mellem 1-3 mål, som der skal fokuseres særligt på, i den næste måned.

Ved hver kostvejledning ønsker vi, at høre en opdatering på:

 • Hvad går godt?

 • Hvad er udfordrende?

 • Er der brug for justeringer, af nuværende mål?

Opskrifter:

Familien vil få udleveret nogen inspirations opskrifter, som vi selv har udviklet.


Træning:

Træningshjælp og gode råd:

Ved opstarten vil i få tilsendt den træningsplan, der er tiltænkt jeres familie. Den vil tage udgangspunkt i, at få mere aktivitet ind i familiens hverdag. Derudover vil vi komme med råd og anbefalinger ift. at bryde familiens inaktive vaner. Ved hver vejledning, ønsker vi en opdatering omkring:

 • Hvad går godt?

 • Hvad er udfordrende?

 • Er der brug for justeringer, af øvelser?

Medlemskab i Family Gym:

Det er ikke en betingelse, at have et medlemskab i Family Gym men det vil være en stor hjælp til jeres familie, så i får de bedste og hurtigste resultater. Family Gym er et sted for hele familien, der kan have det sjovt og være aktive sammen. Det interaktive univers i Family Gym, kalder på alle både børn og voksne og der er altid klar til en konkurrence. Her vil børnene ikke hjem igen…. 


Målinger og vejning:

Måling:

Ved måling menes måling, af specifikke kropsdele med målebånd.
Dette gøres for at holde øje, med kroppens udvikling i centimeter.
Fx hvis man taber 5 kilo fedt men tager 3 kilo muskelmasse på, så vil vægten fortælle, at man kun har tabt sig 2 kg. Målinger vil fortælle, hvor meget mindre man er blevet, i omkreds og vil derved kunne give et mere retvisende billede, af kroppens udvikling. Vi anbefaler at familien anskaffer sig et målebånd.

Vejning:

Det kan være en mulighed for familien, at anskaffer sig en Tanita RD 953 vægt. Med denne vægt er det muligt, at sende tallene fra vejningen, direkte til os og vi derefter kan gennemgå jeres tal og vejlede ud fra disse, dette for at få det bedst mulige resultat for jeres familie.
Ønsker familien ikke at anskaffe sig en Tanita RD 953 vægt, kan familien selv varetage måling og vejning. 
Dog kan en vejning af din kropsvægt, ikke stå alene og bruges kun som en indikation, for din udvikling.