Misbrug af Family Gym

Hvis man, uden vores samtykke:

- Ikke rydder op efter sig
- Ikke lukker vinduer/døre og slukker strømmen efter sig
- Ødelægger inventaret
- Træner med beskidte udendørssko
- Lader nogle træne på sin nøgle, som ikke har betalt kontingent
- Tager gæster med, som enten træner uden vores viden eller "bare" er med på en kikker
- Lukker andre end dem der er påført indmeldelsesblanketten, ind af adgangs døren
- Ikke betaler sit kontingent til tiden
- Er til gene for andre brugere
- Ikke følger vores instruktørers anvisninger
- Nyder alkohol el. lign. drikke

Kan man blive ekskluderet af Family Gym.
 

Bemærk venligst
at har man misbrugt vores tillid, tilbagebetales der IKKE overskydende kontingent.

Se mere her: