Family Gym
Er et "nøgle" center med bemanding.

Åbningstider:

Ma-sø fra kl. 0000 - 2400. (Døgn åbent).

Hele året:
Vi holder aldrig lukket.

Velkommen :-)