Om Indmeldelse

Indmeldelses gebyr: (Gælder kun indmeldelse via Betalingsservice).
Prisen bliver: 299 kr. pr. familie.
Såsnart at man er udmeldt skal der betales for et nyt indmeldelses gebyr, ved genindmeldelse.
Ved genindmeldelse skal børn under 15 år. skal have et nyt personligt trænings program, da de hurtigt glemmer teknikken, så altså af sikkerhedsmæssige årsager.Betingelser for indmeldelse:
1. Alle personer skal være bosiddende på samme adresse.
2. Alle familier er velkomne.
3. Én familie er med børn: Mor/Far og 1 barn osv., Mor og Far, barn/børn.
4. Bedsteforældre til allerede indmeldte familier er også velkommen.
5. Kommer du som enkelt person er du også velkommen.